Profesjonalna obsługa brokerska

Profesjonalna obsługa brokerska

Naszym Klientom oferujemy profesjonalną obsługę brokerską. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

More...
Nowa siedziba MODUS

Nowa siedziba MODUS

Nowa siedziba Kancelarii Brokerskiej MODUS została otwarta. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego otwarcia.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.

Lp.

INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE Nr 1

1.

Nazwa zbioru danych;

Zbiór danych osobowych klientów Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z O.O.

2.

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z O.O.

96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 14

REGON: 140445713

 

3.

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu;

Brak

4.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;

Brak

5.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1182 z późn. zm. ).

6.

Cel przetwarzania danych w zbiorze;

Realizacja umów, przygotowywanie ofert dla potencjalnych klientów.

7.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;

Osoby fizyczne i prawne dla których jest przygotowywana oferta.

8.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;

Imiona i nazwiska, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub korespondencyjny, numer PESEL, Numer NIP, zawód, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, e-mail.

9.

Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, których dane dotyczą.

10.

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

11.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12.

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego;

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

13.

Data wpisania zbioru do rejestru;

24.06.2015 r.

14.

Data dokonania ostatniej aktualizacji;

 

Programy ubezpieczeniowe

Zadaj pytanie

W każdej chwili mogą Państwo zadać nam pytanie:

wysyłając e-mail poprzez nasz formularz kontaktowy

dzwoniąc:
Biuro: Warszawa, tel. 22/ 897 64 43
Biuro: Skierniewice, tel. 46/ 834 92 45

Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.

Biuro Zarządu
ul. Pustelnicka 48/8
04-138 Warszawa

Oddział skierniewice

ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
tel. 46 880 93 81
tel. 46 880 93 82
fax 46 880 93 84
 

 

Polityka prywatności

Regulamin

Copyrights © 2013 KB MODUS Sp. z o.o.