Profesjonalna obsługa brokerska

Profesjonalna obsługa brokerska

Naszym Klientom oferujemy profesjonalną obsługę brokerską. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

More...
Nowa siedziba MODUS

Nowa siedziba MODUS

Nowa siedziba Kancelarii Brokerskiej MODUS została otwarta. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego otwarcia.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.

Szanowni Państwo!

Pragnę przedstawić Państwu ofertę Kancelarii Brokerskiej MODUS i gorąco zachęcić do podjęcia z nami współpracy w celu zapewniania Państwu obsługi ubezpieczeniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Korzystając z naszej bezpłatnej usługi otrzymujecie Państwo skrojony na miarę potrzeb program, zapewniający optymalne warunki ubezpieczenia na wypadek zaistnienia zdarzeń losowych, rzutujących na Państwa majątek, firmę, pracowników, życie prywatne, rodzinę, przyszłość Waszych dzieci i małżonków. Nasi brokerzy przedstawią Państwu wiarygodną analizę ryzyk, na które są Państwo narażeni i przed którymi powinni się Państwo zabezpieczyć, skonstruują najlepiej odpowiadające tym zagrożeniom programy ochrony ubezpieczeniowej, a także zapewnią atrakcyjne warunki finansowe takiej ochrony, czyli wyjątkowo korzystne obniżki standardowych składek ubezpieczeniowych.

Możemy zaoferować Państwu najkorzystniejszą ofertę dzięki naszemu kilkunastoletniemu doświadczeniu, które jest kluczowe przy tworzeniu konkretnego programu ubezpieczeniowego w drodze negocjacji lub przetargu między Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Doskonała znajomość tego rynku pozwala nam na wyjątkową elastyczność i oferowanie Państwu nieszablonowych, niespotykanych w standardowych ofertach na polskim rynku produktów ubezpieczeniowych.

Co niezmiernie ważne, podejmując współpracę z Kancelarią Brokerską MODUS zyskujecie Państwo gwarancję otrzymania profesjonalnej, niezawodnej obsługi i pomocy przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej, także w wypadku faktycznego zaistnienia zagrożeń i realizacji świadczeń z tytułu jej ochrony. Pod tym kątem starannie dobieramy również współpracujące z nami Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

W trosce o to, by mieli Państwo maksymalne poczucie bezpieczeństwa i pewność co do warunków ochrony ubezpieczeniowej, jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji, służąc wsparciem i doradztwem, szczególnie w chwilach niespodziewanych zdarzeń, powodujących straty, krzywdy i cierpienia.

Serdecznie zapraszam Państwa do skorzystania z naszej obsługi brokerskiej.

Z wyrazami szacunku
Leokadia Trębska
Prezes Zarządu

ZAKRES DZIAŁANIA KANCELARII BROKERSKIEJ MODUS


Jesteśmy firmą brokerską wyspecjalizowaną w obsłudze ubezpieczeniowej biznesu, przejmującą na siebie wszelkie zadania związane z oceną potrzeb Państwa firmy w tym zakresie oraz ich zaspokojeniem. Tak, aby nasz Partner Ubezpieczeniowy mógł skupić się na swej podstawowej działalności, będąc spokojnym o bezpieczeństwo swoich interesów i majątku. W szczególności zapewniamy:

 • Opracowanie indywidualnego, kompleksowego programu ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorstwa z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych jego działalności.
 • Dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń.
 • Zastosowanie wielofunkcyjnych rozwiązań wychodzących poza standardową ofertę ubezpieczeń dostępnych na polskim rynku.
 • Wybór optymalnej oferty ochrony wraz z wynegocjowaniem najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia w Towarzystwach Ubezpieczeń, czyli maksymalizację ochrony przy minimalizacji składki.
 • Stałą kontrolę całości portfela ubezpieczeń w okresie ważności polis i ich ekspiracji.
 • Bieżące dostosowywanie ochrony ubezpieczeniowej do zmieniających się warunków.
 • Nadzór nad procesem likwidacyjnym szkód wraz z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, a w wypadku wejścia w spór z Towarzystwem Ubezpieczeń - profesjonalną pomoc prawną.
 • Stałe doradztwo ubezpieczeniowe oraz dostarczanie bieżących informacji o nowych produktach i strategii funkcjonowania Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 • Kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Partnerów instytucjonalnych działających na terenie całej Polski oraz na obszarze Unii Europejskiej.

KOSZTY USŁUGI BROKERSKIEJ


Usługa brokerska świadczona na rzecz naszego Partnera Ubezpieczeniowego jest bezpłatna. Współpracujący z nami Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu ubezpieczeniowego oraz obsługą likwidacyjną szkód. Nasz Partner otrzymuje przy tym najniższe wynegocjowane stawki ubezpieczeniowe przy najszerszym zakresie ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzonej o dodatkowe klauzule ponad standardową ofertę.

Ponadto zapewniamy bezpłatnie nadzór likwidacyjny wraz z dochodzeniem roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych, stałe doradztwo w zakresie polityki ubezpieczeniowej i stosowanych praktyk ubezpieczeniowych oraz przeszkolenia pracowników Klienta w zależności od potrzeb.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Polecamy nawiązanie pierwszego kontaktu z nami drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu uzgodnienia terminu spotkania lub uzyskania wstępnych informacji o ofercie. Na kolejne spotkania nasi brokerzy dojeżdżają do siedziby firmy naszego Partnera Ubezpieczeniowego lub w inne wskazane przez Niego miejsce.

Chcąc nawiązać z nami współpracę, Klient powinien dokonać umocowania naszego brokera do reprezentowania Jego interesów przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, podpisując pełnomocnictwo lub umowę o współpracy brokerskiej.

Podpisane pełnomocnictwo upoważnia brokera do reprezentowania interesów Klienta przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, przygotowania dla Niego indywidualnego programu ubezpieczeniowego oraz negocjacji warunków ubezpieczenia i wysokości składek ubezpieczeniowych.

Każdego Klienta na bieżąco informujemy o aktualizacji okresów ubezpieczenia, terminach opłacania rat składek, nowych produktach dostępnych na rynku i wszelkich zmianach w polityce Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz zmianach odpowiednich przepisów.

ZAKRES USŁUG

Nasza usługa brokerska dedykowana jest do wszystkich ludzi biznesu i osób pragnących zabezpieczyć dorobek swojego życia, zdrowie, przyszłość rodziny.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi:

 1. Przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego w uzgodnionym okresie.
 2. Przeprowadzenie oceny ryzyka ze wskazaniem najbardziej newralgicznych zagrożeń.
 3. Opracowywanie programów ubezpieczeniowych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Partnera Ubezpieczeniowego.
 4. Opracowanie analiz porównawczych warunków ubezpieczenia.
 5. Przygotowanie rekomendacji najkorzystniejszej oferty i przedstawienie jej Partnerowi Ubezpieczeniowemu.
 6. Negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków ubezpieczenia z dostosowaniem odpowiednich klauzul do specyfiki działalności prowadzonej przez naszego Klienta, powodujących uszczegółowienie bądź rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
 7. Negocjowanie poziomu kosztów ubezpieczenia z ukierunkowaniem na minimalizację składki w relacji do ubezpieczanego ryzyka.
 8. Wypowiadanie umów ubezpieczenia za zgodą i na zlecenie Partnera Ubezpieczeniowego.
 9. Zawieranie umów ubezpieczenia i przygotowywanie ich do podpisu.
 10. Prowadzenie stałego serwisu i administracji umów ubezpieczenia wraz z powiadamianiem o terminach płatności rat lub ekspiracji polis.
 11. Wznawianie umów ubezpieczenia na warunkach uzgodnionych z Ubezpieczającym.
 12. Prowadzenie stałego nadzoru nad przebiegiem likwidacji szkód, pomoc przy zgłaszaniu roszczeń.
 13. Dochodzenie odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych w procesie odwoławczym.
 14. Udzielanie bieżących informacji o zmianach w przepisach ubezpieczeniowych, o nowych produktach ubezpieczeniowych.

Programy ubezpieczeniowe

Zadaj pytanie

W każdej chwili mogą Państwo zadać nam pytanie:

wysyłając e-mail poprzez nasz formularz kontaktowy

dzwoniąc:
Biuro: Warszawa, tel. 22/ 897 64 43
Biuro: Skierniewice, tel. 46/ 834 92 45

Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.

Biuro Zarządu
ul. Pustelnicka 48/8
04-138 Warszawa

Oddział skierniewice

ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
tel. 46 880 93 81
tel. 46 880 93 82
fax 46 880 93 84
 

 

Polityka prywatności

Regulamin

Copyrights © 2013 KB MODUS Sp. z o.o.